TALLERES DE CRACKING

SILER AMADOR DONADO

Primer curso de cracking completo (Ricardo Narvaja)
Desensamblador W32dsm8.9
Editor Hexadecimal Ultraedit
Editor Hexadecimal HexEdit 3.4
Editor Hexadecimal Workshop 6.01
Editor Hexadecimal hexedit.exe
Compilador Turbo Assembler 5
OllyDebugger 2.0
GhostTyper
Saltos en ASM
Codigo ensamblador del Crack de Ghosttyper
Crackme 1
Ayuda Crackme1 Ver video
Crackme 2
Ayuda Crackme2 Ver video (Victor Zapata)

Regresar